INOGAR AKEDEMİ

INOGAR bünyesindeki faaliyetler INO/GAR Akademi altında yürütülmektedir. INOGAR Akademi bünyesinde 2018 yılında açılacak olan programlar şu şekildedir:

Girişim Hızlandırma Programı

INO/GAR Girişim Hızlandırma Programı iki aşama olarak oluşturulmuştur.İstanbul’da INO/GAR bünyesinde gerçekleştirilecek 1 haftalık Türkiye hızlandırıcı programı.San Francisco, Boston, New York, Londra, Berlin, Dubai ve Hong Kong’da gerçekleşecek Uluslararası hızlandırıcı programı.

Uluslararası Hızlandırıcı Programı

Uluslararası Hızlandırıcı Programı, her 2 ayda bir açılacak ve INOGAR Uluslararası Ağı aracılığı ile San Francisco, Boston, New York, Londra, Berlin, Dubai ve Hong Kong eko-sistemlerinde gerçekleşecektir.Bu kapsamda girişimlere, yurt dışı startup deneyimi, uluslararası yatırımcı, mentor ve iş alanına uygun, başarılı girişimlerle tanışma ve kendi startup iş planını yenileme imkanı sağlanacaktır.

Kooperatifçilik Geliştirme Programı

Türkiye’de kooperatifçilik uzun yıllara dayanan bir deneyime sahip olmakla birlikte, uluslararası ölçek ile karşılaştırıldığında kurumsallaşma, güvenilirlik ve işlevsellik açısından yeterli ilerlemeyi kaydedememişlerdir. Kooperatifler temel olarak “Ortakların Ekonomik Katılımı” ve “Demokratik Kontrol” dayanmaktadır. Bu da Kooperatiflerin güçlü bir Yönetişim anlayışı ile yönetilmesini, kurumsal yönetişim ilkelerini benimsemesini, inovasyona açık olmasını ve güçlü bir katılımcı yönetim anlayışına sahip olmasını gerektirmektedir.

Uluslararası Marka Programı

INO/GAR Uluslararası Marka Programı ile Türkiye’de en az 5 yıllık deneyime sahip girişim ve girişimcilerin uluslararası markaya dönüşmeleri, farklı yurt dışı pazarlara erişim sağlama ve girişimlerini uluslararası şirket kültürüyle yönetmek üzerine 6 aylık bir gelişme programı tasarlanmıştır.

Yeni Kamu Yönetimi Programı

INO/GAR Yeni Kamu Yönetim Programı kamuda çalışan, kamu ile iş yapan şirket ve STK’lar ile üniversiteler ve teknoparklar hedeflenerek hazırlanmıştır. Bu program kapsamında Türkiye’den ve dünyadan yeni kamu yönetimi uygulamaları aktarılacak, yeni kamu yönetimi stratejisi oluşturma, kamuda girişimcilik kültürünü oluşturmak, akıllı şehirler için uygulama çalışmaları gerçekleşecektir. Program kapsamında INO/GAR Yeni Kamu Yönetimi Ağı kurulacak ve yeni kamu yönetimi eko-sisteminde girişimcilik odaklı gelişim çalışmaları yapılacaktır.

Gıda Girişimciliği Programı

INOGAR Gıda Girişimcilik Programı’na katılacak olan gıda girişimi kurmak isteyen veya 2 yıllık gıda girişimi(lokanta, catering vb) sahibi girişimcilerin katılacağı program kapsamında Uluslararası standartlarda hazırlanan Gıda Girişimciliği müfredatı temel alınarak 3 aylık program olarak tasarlanmıştır.

Yatırım Ağı Programı

INO/GAR Yatırım Ağı Programı kapsamında INO/GAR yılda 6 defa yatırımcı buluşmaları gerçekleşecektir. Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması temelinde önemli bir ihtiyacı olan altı alanda kabul edilecek girişimciler yatırım almak için INO/GAR Sahne’de yatırımcı sunumları gerçekleştirecektir.

Kalkınma için Teknoloji Programı

INOGAR Kalkınma için Teknoloji Programı ile Sanayi 4.0 ile Toplum 5.0 arasındaki boşlukta ortaya çıkan kalkınma sorunlarına teknolojik çözümler üreten uygulamaların gelişmesine ev sahip yapmak hedeflenmiştir. Bu kapsamda kurucularımızdan www.ihtiyacharitasi.org benzeri sosyal girişim ve kalkınma çözümlerinin INOGAR Bünyesi’nde gelişmesi ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden kalkınma için teknoloji çözümlerinin hayata geçirilmesi hedeflenmiştir.

Inogar SDG Lab

INO/GAR kuruluşu itibariyle Birleşmiş Milletler Sürdürülebiir Kalkınma Hedefleri’nin gelişmesine bir sosyal inovasyon kuluçka merkezi olarak katkı sağlamayı hedeflemiştir. 17 hedef temelinde dünyanın sürdürülebilir bir yaşam alanı olması için çalışan tüm aktörlerin bir araya geleceği ve sürdürülebilir kalkınma için ortaklıklar geliştireceği Sürdürülebilir Kalkınma Laboratuarı INO/GAR bünyesinde hayata geçirilmiştir

INOGAR Sosyal Girişim Programı

Son yıllarda Türkiye’de ve dünyada sosyal girişimler sosyal kalkınma sorunlarına çözümler üreterek önemli katkılar sağlamışlardır. Bu bağlamda oluşan deneyimi ve INO/GAR mekansal desteğini temel alan Sosyal Girişimi Programı oluşturulmuştur. Bu kapsamda özellikle İstanbul dışında sosyal girişimlerin gelişmesi ve desteklenmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda sosyal girişimlerinin gelişimi, çeşitlenmesi ve sayılarının artarak toplumsal kalkınmaya katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Sivil Toplum Gelişim Programı

INOGAR’ın kuruluş felsefesinde ve kurucuarından Habitat Derneği temelinde sivil toplumun sosyal kalkınmada rolü önemlidir. Bu kapsamda dünyadaki gelişmeler, teknoloji, hızlı kentleşme ile birlikte sivil toplum kuruluşları da dönüşmektedir. Bu kapsamda Sivil Toplum Gelişim Programı oluşturulmuştur. Sivil Toplum Gelişim Programı’nın temel yaklaşımı STK’ların Stratejik Yönetim odaklı gelişimi ve değişim teorisi temelinde strateji temelli dönüşüm süreci başlatmalarına ve uygulamalarına destek olmaktadır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı

INO/GAR Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı kapsamında sosyal sorumluluk uygulamalarının kalkınma bakış açısı ile hayata geçirilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda üniversite, STK, şirket ve medya çalışanları arasında kalkınma odaklı sosyal sorumluluk programı oluşturulmuştur.

Bunun yanı sıra yıl boyunca farklı özel sektör, kamu, sivil toplum ve uluslararası kalkınma kuruluşları ile hactathton, eğitim, panel, girişim kampı ve mutfak atölyeleri gibi farklı programlar uygulanabilecektir.